Stichting Uitvaartverzorging
MEMENTO MORIVerzorgt de uitvaart zoals ú dat wenst

In geval van overlijden >> - Wat kunt u van ons verwachten - Thuis opbaren - Kinderen en de dood

Wat te doen ?
In eerste instantie belt u altijd de huisarts. Het maakt niet uit op welk tijdstip. De dienstdoende huisarts komt zo snel mogelijk om vast te stellen dat er sprake is van een natuurlijke dood en stelt dan een officiële verklaring van overlijden op.

Daarna belt u ons, Memento Mori Uitvaartverzorging.
Het centrale meldnummer is 0575-493988. Wij maken dan een afspraak met u.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Vaste uitvaartbegeleider & flexibele service.
  Vanaf het eerste bezoek krijgt u bij ons een vaste uitvaartbegeleider. Wanneer de uitvaartbegeleider de uitvaart zelf niet kan leiden zal haar collega c.q. achterwacht haar vervangen
 • De wensen die u heeft worden uitgevoerd.
 • Wij adviseren u over zaken waarover nog geen duidelijkheid bestaat.
 • U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de plaats waar de overledene wordt opgebaard. Is dat thuis of in een rouwcentrum. Wij zorgen voor het overbrengen van de overledene naar de opbaarplaats van uw keuze.
 • De overledene
  Wanneer iemand thuis overlijdt, kunnen wij zorgen voor de laatste verzorging en het kleden. Uiteraard kunnen familieleden dit ook zelf doen of indien ze dit wensen, assistentie verlenen bij de laatste verzorging van de overledene.
 • De uitvaart
  Als het eerste contact met u op een laat tijdstip plaatsvindt, dan regelen we op dat moment de meest noodzakelijke zaken. De volgende dag bespreken we de uitvaart met u. Daarmee worden overhaaste beslissingen voorkomen. Uitzonderingen op deze gang van zaken zijn uiteraard mogelijk.
  ^Top
Thuis opbaren
Het is inmiddels vrij gebruikelijk dat nabestaanden kiezen voor de opbaring van de overledene binnen de intimiteit van de eigen woonomgeving. Soms heeft de overledene dit als uitdrukkelijke wens aangegeven. De uitvaartbegeleider zal iedere dag controlebezoekjes afleggen om een goed verloop van de thuisopbaring te waarborgen.

Memento Mori Uitvaartverzorging beschikt over alle noodzakelijke apparatuur om deze wens te verwezenlijken.

Bij opbaren in de eigen woonomgeving hoeft u geen bezoekafspraken te maken. Velen zien dit als een voordeel.

^Top

Kinderen en de dood

Speciale aandacht vragen (klein) kinderen in een familie waar iemand is overleden. Omdat kinderen heel anders rouwen dan volwassenen is het heel goed voor hun rouwverwerking om hen bij de uitvaart te betrekken. Het is belangrijk hen serieus te nemen.
Sommige kinderen willen veel doen; een mooie tekening voor oma maken, bloemen plukken en een kaarsje voor oma aansteken .Zij vragen vaak honderduit. Andere kinderen zijn juist heel stil en in zichzelf gekeerd. Wij adviseren u graag om ook uw (klein)kind te kunnen begeleiden in een voor hen verdrietige en verwarrende periode. Er zijn diverse mooie boeken (voor peuters tot en met pubers) werkboekjes, rouwverwerkingkoffer etc die hiervoor aangeschaft of uitgeleend kunnen worden.

Een voorbeeld van een boekje voor kleuters is “Lieve oma Pluis” van Dick Bruna.
^Top

Links:
www.achterderegenboog.nl - Stichting verliesverwerking voor kinderen
www.broederzielalleen.nl - Voor mensen die een broer of zus hebben verloren.