Stichting Uitvaartverzorging
MEMENTO MORIVerzorgt de uitvaart zoals ú dat wenst

Overig >>Voorgesprek - Gedenktekens


Voorgesprek
U begrijpt dat er na een sterfgeval veel moet worden geregeld. Daarom adviseren we u op tijd zo veel mogelijk vast te leggen. Dit scheelt veel tijd, energie en onzekerheid.

Gelukkig blijkt tegenwoordig dat men steeds vaker uiting durft te geven aan zijn of haar wensen. Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Een familielid is ernstig ziek of een echtpaar wil alles regelen omdat alle kinderen ver weg wonen. De wensen worden door ons op papier gezet en zo weten de nabestaanden wat er van hen verwacht wordt.
U kunt bijvoorbeeld afspreken welke muziek er gespeeld moet worden, welke kist u wenst, dat u wilt worden begraven of gecremeerd, welke bloemen u mooi vind en welke juist niet, een adressenlijst van genodigden en waar dit alles zal moeten gaan plaatsvinden, enz. enz. De nabestaanden worden geacht zich hier aan te houden, echter het is geen wettelijk document dus er kan van worden afgeweken.
Wanneer u besluit dat u uw wensen wilt afspreken, kunt u contact met ons opnemen. We maken dan een afspraak voor een voorgesprek. Naar aanleiding van dat gesprek worden de wensen door ons op papier gezet. U krijgt daar een afschrift van en wij adviseren om uw nabestaanden te laten weten waar het afschrift te vinden is. Het is handig om het afschrift samen met uw trouwboekje en uw adressenbestand op te bergen. Wij bewaren uiteraard ook een afschrift.
Het voorgesprek en het uitwerken daarvan is geheel kosteloos. Ook bent u niet verplicht om de uitvaart door ons te laten uitvoeren. Als u dat wenst, voorzien wij u ook van een kostenbegroting. Uiteraard baseren wij deze begroting op de tarieven van dit moment. U kunt daar dus geen rechten aan ontlenen.
^top

Gedenktekens
Wanneer er een rouwadvertentie is geplaatst, ontvangt u van diverse steenhouwerijen foldermateriaal. Memento Mori heeft goede ervaringen met steenhouwerij en natuursteenhandel Marinus J. Hesselink. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hesselink.nl
^top